Implantologia

Naszym zadaniem jest przede wszystkim leczyć ale tez upiększać. W wygodzie ergonomicznych foteli, estetycznym otoczeniu, bez stresu i bólu.

Implantologia

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI IMPLANTY

Leczenie implantologiczne wykonujemy na bazie znanych, wysokiej jakości systemów implantologicznych takich jak 3i, Astra, Dentsplay/Ankylos/ i innych. W tym zakresie wykonujemy również zabiegi wspomagaj ące/uzupełniające takie jak odbudowa/augumentacja/ kości oraz podwyższenie dna zatoki szczękowej/sinus lift/ metoda otwarta lub zamknięta w zależności od wskazań. Pozwala to w praktyce na wszczepianie z powodzeniem implantow u każdej osoby bez względu na wyjściowe w arunki podłoża.

Kontakt z nami: